Filharmonie LETNÁ

 

Lokalita: Praha - Letná

Rok: 2015

 

 

Cílem bylo vypracovat studii pro umístění plánované filharmonie na předem vytipované lokality. V tomto případě jsme se věnovali prostoru pod stávajícím kyvadlem. Stavba je zahloubená do svahu a nabízí panoramatický pohled na centrum hl. města.

stavsen@centrum.cz

© Copyright 2017